Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE Z POLSKI 24

§1Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Sprzedającym jest firma: Meble z Polski 24 z siedzibą w Polsce adres: Przedwojów 69 58-400 Kamienna Góra, NIP 6141547235, REGON 368258489: , tel +31 633 693 202, +48 500 870 588 , adres email: sklep@meblezpolski24.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy).
 6. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

§2Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (wybierz produkt, dodaj do koszyka, uzupełnij dane, złóż zamówienie)

b) emailem na adres sklep@meblezpolski24.pl

c) telefonicznie pod nr. tel +31 633 693 202, +48 500 870 588

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz zapłata za towar płatna gotówką przy odbiorze bądź przelewem przed dostarczeniem towaru. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci w momencie dostarczenia, Meble z Polski 24 nie wydaje towaru, a zaliczka przepada na poczet pokrycia kosztów Sklepu.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty.

 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”.

§3Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny dostawy określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i dostawę.

§4Dostawa towaru

 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej całej Polski. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 2. Kierowca dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 3. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.

§5Gwarancja

 1. Wszystkie meble zakupione w sklepie sklepie Meble z Polski 24 posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.

§6Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura VAT).
 2. Reklamację można złożyć pisemnie, telefonicznie bądź mailowo na adres sklep@kopermeble.pl Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy niezwłocznie z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, a także krótkim opisem wady. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł odebrać towaru od Kupującego.
 4. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.
 5. Sprzedający nie udziela gwarancji na siedziska mebli tapicerowanych wykonanych z ekoskóry. Jest to bardzo specyficzny i delikatny materiał który może uleć uszkodzeniom ze względu na niewłaściwe użytkowanie np. jako miejsce zabaw małych dzieci które skaczą po narożniku narażając szwy na pęknięcie.
 6. Reklamacji nie podlegają meble zmontowane. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia każdego elementu czy nie jest uszkodzony przed montażem mebla.
 7. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (RODO).
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Zasady użytkowania i konserwacji mebli tapicerowanych 

Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami ich użytkowania. Należy unikać siadania na podłokietnikach, stawania na siedziskach, oparciach lub pojedynczych listwach sprężynujących. Po meblach nie wolno również skakać.

Meble należy użytkować w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, gdzie są zabezpieczone przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Optymalne warunki do użytkowania mebla to: wilgotność względna powietrza od 30-70%, temperatura od 15 do 25 ⁰C.

Mebli nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła, odległość minimalna wnosi 1m.

Ozdobne, widoczne drewniane elementy mebla należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. W zestawach wieloosobowych, trzeba pamiętać, o równomiernym użytkowaniu siedzisk, tak aby uniknąć różnic w wyglądzie i zużytkowaniu mebla.

Meble wypoczynkowe z funkcją spania, nie służą do codziennego spania. Funkcję spania traktuje się jako funkcję tymczasową (wszelkie odkształcenia pianki w funkcji spania nie podlegają reklamacji)

Przed pierwszym rozłożeniem należy się upewnić, że zostały zdjęte zabezpieczenia transportowe.

Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji mebli przez dzieci.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu tkaniny obiciowej z potem ludzkim, bądź olejami i tłuszczami pochodzenia roślinnego.

 §9Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §10Opinie w sklepie internetowym
Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości _ % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy ma ważność dni / jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie/ w terminie _ dni po wystawieniu opinii.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Kloienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.